Ago 012018
 

escut-sporting

Tots els calendaris publicats, poden ser modificats per la federació, mentre no hi hagi un canvi de grup, els podreu continuar consultar a la mateixa pagina, ja que tal i com se vagin modificat, també se actualitzarà a la pagina corresponent.