Nov 112013
 

Sí el passat dia 25 d’octubre ens alegraven que l’Ajuntament havia arreglat les banquetes, quinze dies més tard les plaques que va posar l’Ajuntament tornaran a estar fora de lloc, o entre tots cuidam el material o aviat tornaranestar com fa quinze dies.