Des 162013
 

Debut a problemes amb Internet, lentitud i talls de connexió, els comentaries i resultats sí tot funciona, els posarem demà, ja que avui ha estat impossible, iha vengut just posar el del primer equip.

Demanam disculpes a tots els nostres seguidors.